Velkommen til fodboldafdelingen

Vi er glade for din interesse og står klar til at besvare dine spørgsmål eller modtage dine kommentarer. Har du brug for yderligere information eller vil du gerne være en del af vores fællesskab?

Tilmeld dig aktivitet og hold

Om SGIF Fodbold

Velkommen til SGIF Fodbold

Vi er en klub med hold til alle årgange i ungdom og seniorhold til både herrer og damer.

Vi holder til på Snedsted Stadion, Øster Allé 10, bag Snedsted Hallen. Her har vi et forholdsvis nyt klubhus fra 2001, hvori vi har fine faciliteter med omklædningsrum, kiosk, boldrum, mødelokale og stort klublokale.

De ydre faciliteter er også i top. Vi har en nyere kampbane fra 2003, liggende i flotte naturrammer, samt tre 11-mands træningsbaner.

 

Benzin sponsor-aftale med OK

OK-Benzin sponserer SGIF-fodbold med et beløb for hver liter benzin, der sælges på de specielle OK-benzinkort.

Det betyder selvfølgelig meget for klubben, og vi opfordrer derfor alle i klubben til at oprette et sådant kontokort til OK-benzin. Henvend jer bare til en i fodboldbestyrelsen.

Hvis I allerede har et sådant benzinkort, måske erhvervet et andet sted, og evt. er i tvivl om, at kortet tæller med i støtten til SGIF, så kan I få det undersøgt ved at henvende jer til en i fodboldbestyrelsen.

 

SGIF Fodbold Historie

Den 5. marts 1956 fejrer Snedsted Idrætsforening 25 års jubilæum. Dagen markeres med en fest på hotellet med faneindvielse og tale af idrætspræsten Gaarn Larsen.
Fodboldspillets historie i Snedsted er dog betydelig ældre end foreningens. Man spillede allerede mange årtier før foreningen oprettedes, men havde ingen fast plads, man pillede snart det ene snart det andet sted. Ofte var det vanskeligt at leje en mark og endnu vanskeligere at betale lejen, der var jo ingen foreningskasse, så medlemmerne måtte selv skillinge sammen og betale udgifterne.
Banerne var dårlige og dyre. Inden spille kunne begynde, måtte man ofte genne køerne og hestene bort. Når spillerne så var optaget af at spille, blandede de firbenede sig ofte i spillet, og selv om man havde held til at holde dem borte, havde man deres efterladenskaber. Det kunne godt afstedkomme adskillige ”morsomme” situationer. Det er vist ikke nødvendigt at komme nærmere ind på, hvordan spillerne så ud efter nogle glideture på banen.
Spilledragten var, som spillerne selv havde den, så det var ofte en broget forsamling, der løb rundt efter bolden.
Det var i længden utilfredsstillende med de skiftende baner, og man havde ofte drøftet, om man ikke kunne få en rigtig bane. Nord for byen lå den gamle fælled. Hvis man kunne få lov at planere den, kunne der blive en helt god bane. Nogle af de mest fodboldinteresserede gik så rundt og bad om tilladelse til at jævne hullerne. Så overtog Håndværkerforeningen fælleden og købte det stykke jord, som banen er på nu.

Snedsted Idrætsforening stiftes

Den 5. marts 1931 havde en kreds af sportsinteresserede mennesker indbudt til et møde på Missionshotellet i Snedsted for at få dannet en idrætsforening. Der var mødt ca. 30 og man vedtog at danne en forening. Den fik navnet Snedsted Idrætsforening og havde til formål at samle medlemmerne til idræt. Til den første bestyrelse valgtes: Alfred Hyldahl, Carl Emil Malle, And. Overgaard, Peter Nielsen og H. Nederby. Suppleanter: Hans Mikkelsen og Knud Nielsen. Revisorer: Mejerist Gundersen og Aksel Jensen.
Det første boldudvalg bestod af: Evald Thomsen, smed Nielsen, Aarup, og barber Pedersen. Som foreningens første formand valgtes skomager Peter Nielsen.
Foreningen indmeldte sig allerede samme år i april måned i Thisted Amts Boldspil Union. Sidst på sommeren deltog S.I.F.s 1. hold i kampene om Thylandsmesterskabet og blev nr. 3.
Samme sommer holdt foreningen sportsfest, der overværedes af 500 tilskuere.
I forhandlingsprotokollen er meget nøje optegnet de kampe, der blev spillet det første år. Det blev til 27 kampe, vundet 13, tabt 11 og spillet 3 uafgjort.
I 1936 fik man bygget et idrætshus af træ. I huset var der omklædningsrum til spillerne. Pengene kom ind ved en stor basar, hvor byens borgere havde skænket de fleste af gevinsterne. Basaren gav 1200 kr. i overskud. Den daværende bestyrelse var meget fremsynet, idet S.I.F. var en af de første landklubber, der havde klubhus.
I 1941 vedtog man at indmelde sig i J.B.U. og spillede fra fra turneringens begyndelse i den jyske B-række.
I 1944 påbegyndte kommunen en hårdt tiltrængt planering af pladsen mod, at skolerne fik lov til at bruge pladsen i skoletiden. Pladsen blev genindviet i 1946.
På et ret tidligt tidspunkt tog man håndbold med på programmet, og da det nye Idrætshus, som der senere skal fortælles om, var færdigt, tog man endnu en idrætsgren op, badminton. Til dette spil er hallen ideel. De unge badmintonspillere har allerede formået at skabe respekt om sig.

Mærkedage i S.I.F. – 1950 og 1953

Snedsted B-hold var blevet kredsvinder i J.B.U.s B-række 1950 med maximum point og blev oversidder ved de første kampe; men den 29. maj mødte vi Struer KFUM. Denne kamp skulle spilles i Hvidbjerg, men vi fik den flyttet til Snedsted, og vandt efter en spændende og velspillet kamp 4 – 2. Senere blev Viborg Sdm. I.F. fejet over ende også her i Snedsted med 5 – 1. Randers Frederiksberg blev slået i Skive med 6 – 1. Denne kamp var vel nok den bedste S.I.F. spillede, og da den samtidig var udflugt, blev det en af de store dage, der mindes.
Snedsted fortsatte sin sejrsgang med at slå Aalborg Cimbria i Snedsted med 4 – 1. Cimbriaspillerne var inviteret med S.I.F. spillerne hjem efter kampen, og man kan betegne disse spillere som idrætsmænd, thi ordene: ”Tab og vind med samme sind”, passede til fulde.
Vi var nu klar til at spille finalen om det jyske mesterskab i B-rækken. Esbjerg Forenede Sportsklubber var den anden finalist, de havde i semifinalen vundet over Skovbakken. Kampen skulle efter planen spilles i Tim, men vi fik den efter forhandling med Esbjerg og J.B.U. flyttet til Snedsted. Vi regnede med at blive jysk mester. Flagene vajede i byen, og der blev kun snakket fodbold, hvor spillerne kom. Men det var for stor en mundfuld for så lille en landklub. Den ordinære kamp sluttede 2 – 2, der blev vist god fodbold, men ved omkampen var det, som vi havde tabt pusten, energien var opbrugt, og omkampen blev vundet 2 – 0 af Esbjerg. Det var al ære værd, at vi kom så langt. Nr 2 af samtlige B-hold i hele Jylland. Holdet vi tabte til talte ikke mindre end 5 divisionsspillere, hvoraf 2 havde spillet på divisionsholdet i 1949.
I vor nye kreds, A-rækken, spillede vi så næste turnering 50 – 51 og klarede os pænt. Ligeledes i 51 – 52, for så at blive kredsvinder igen i 1953.
Holdet vi havde dengang bestod af følgende spillere: Henry Svankjær, Børge Jensen, Emil Ninn, Niels Pedersen, Niels Jespersen, Henning Andersen, Rudolf Jensen, Henning Poulsen, Svend Poulsen, Robert Jensen og Poul Gregersen, og jeg tør påstå, at stærkere hold har S.I.F. ikke haft.
Vi var oversidder i første runde, men mødte den 31. maj i oprykningskampen Vemb i Struer; denne kamp vandt vi 4 – 2 efter en velspillet kamp, hvor alle 11 gjorde hvad de kunne. Vi havde den glæde, da vi kom til Snedsted, at blive inviteret til stort kaffebord på Gæstgivergården, hvor vi havde et par dejlige timer med vore fodboldvenner og tilhængere.
Søndag d. 5. juni gik turen igen til Struer for at møde Lund IF, som blev et let bytte, vi vandt 6 – 2. Halvfinalen skulle vi spille mod Herning Fremad i Holstebro. Denne kamp fik vi flyttet til Snedsted, det var den 14. juni, også denne kamp var velspillet, men Herning kunne vi ikke klare.
Siden har vi spillet i mellemrækken og klaret os godt i den.

(fra jubilæumsskriftet 1956)

Snedsted 1984 – holdet som rykkede op i serie 1. Bageste række fra venstre: Bent Christensen, Erik Borregaard, Chr. Mortensen, Leif Kær, Ole Nielsen, Poul Jespersen, Poul Yde Larsen, Bjarne Langdahl, holdleder Thorkild Madsen. Foran fra venstre: Tommy Mortensen, Lars Ulrik Christensen, Niels Krogsgaard, Birger Hansen, Ulrik Madsen. (Foto fra Lokalhistorisk arkiv)

 

FS Midtthy

Velkommen til FS Midtthy

FS Midtthy er en sammenslutning af hold fra SGIF – Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening, og fra SIK – Sundby Thy Idrætsklub.

På følgende hold samarbejdes:

 • Alle ungdoms, senior og oldboys

 

Værdiord og visioner for FS Midtthy fodbold 2018 til 2020

Sammenslutningen fs Midtthy (Sundby Thy IK og Snedsted GIF fodbold)

 • At skabe gode fysiske rammer
 • Vi er en breddeklub med fokus på sammenhold, rummelighed, respekt for modstandere og dommere
 • Vi vil gerne spille underholdende fodbold, hvor bold og samspil er i fokus
 • Fastholde vores fordelingsprincip 50/50,hvor halvdelen af kampe og træning, afholdes i hver klub

Bestyrelse og udvalg

 • Udvikle klubben i en positiv retning
 • Skabe gode rammer for både spillere, målmænd, trænere og tilskuere/forældre
 • Udbyde så mange hold i både herre/drenge og dame/pige rækker som muligt
 • Skaffe gode og engagerede træner og holdledere
 • Se muligheder frem for begrænsninger

Trænere og holdledere

 • Fastholde og skabe udvikling for holdet
 • Være velforberedte og lave varieret træning med fokus på bold og samspil
 • Er rollemodeller og med godt humør skaber trivsel på holdet
 • At træningsindsats og positiv holdning belønnes
 • Som tommelfingerregel skal alle spillere helst have mindst en halvleg i hver kamp

Spillere

 • Lyst til motion og personlig udvikling, hvor kammeratskab er prioriteret højt
 • At komme til tiden og være klar
 • At træning og kampe skal prioriteres højt og afbud så få gange som muligt
 • Indgå som en del af noget større, men stadig med mulighed for at udvikle sig personligt
 • Respekterer dommernes beslutninger og tale ordentlig til både dommer og modstander

Tilskuere og forældre

 • Positiv omtale af klubben, bakke op om de arrangementer, som afvikles
 • Rose alle spillere og ikke kun sit eget barn/egne børn
 • Accepterer kampens resultat og dommerens beslutninger
 • Forsøge at tilrettelægge tingene, så spilleren har så få afbud til træning og kamp, som muligt
 • Hjælpe til, hvor der er brug for det

 

Bestyrelsen

Se bestyrelsen for FS Midtthy her.

Skriv til os

28956151