Overordnet er det ifølge SGIF’s hovedforenings vedtægter hovedforeningens formål ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.

SGIF’s hovedforenings primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte medlemsforeninger, således at foreningerne i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening i fællesskab fremstår som en bæredygtig enhed.

Hovedforeningens overordnede koordinerende funktion består i løsning af fælles opgaver omkring værdier og holdninger. Det er hovedforeningens bestyrelses opgave at sikre, at der i videst mulig omfang er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne under SGIF’s hovedforening. Hovedforeningen afholder mindst et årligt fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i SGIF’s hovedforening.

Hovedforeningens koordinerende aktiviteter består i løsning af fælles indtægtsskabende aktiviteter som baller, koncerter, messer, Thy Rock, etc. Hovedforeningens bestyrelse træffer løbende beslutning om fordeling af hovedforeningens økonomiske resultat.

Aktiviteterne i medlemsforeningerne præsenteres på bestyrelsesmøder i hovedforeningen, og enhver beslutning af væsentlig karakter i medlemsforeningerne skal altid forelægges hovedforeningens bestyrelse.

Hovedforeningen har det overordnede ansvar for den fælles hjemmeside for foreningerne, som er medlem af Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening.

(lettere bearbejdet fra SGIF Hovedforenings vedtægter)

Hovedbestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen for SGIF`s Hovedforening består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen plus 1 medlem fra hver forening under SGIF – i alt 10 medlemmer.

Ledelsen

Formand
Camilla Dahl Christensen
Todbølvej 2
7752 Snedsted
Mobil: 30662664

Repræsentant for senioridræt
Mona Svaneborg
Gjersbølvej 3
7752 Snedsted
Mobil: 51744571

Næstformand
Kenneth Nordborg
Kærgårdsvej 42
7752 Snedsted
Mobil: 81295775

Repræsentant for fodbold
Katrine Bojer Jensen
Søndergade 18
7752 Snedsted
mobil: 23832982

Sekretær
Berit Møller
Vandhøjvej 29
7752 Snedsted
Mobil: 27774494

Repræsentant for badminton/tennis
Ole Larsen
Hovedgaden 121
7752 Snedsted
Mobil: 40156810

Bestyrelsesmedlem
Ida Rytter
Beerstedvej 3
7752 Snedsted
Mobil: 21718241

Repræsentant for gymnastik
Ida Jonassen
Hovedgaden 14
7752 Snedsted
Mobil: 42331152

Repræsentant for motion
Arne Villadsen
Kolonihavevej 40
7752 Snedsted
Mobil: 30544028

Repræsentant for kroket/petanque
Frands Svendsen
Rosenvænget 39
7752 Snedsted
Mobil: 21755495

Repræsentant for svømning
Heine Madsen
Legårdsvej 10
7752 Snedsted
Mobil: 91520183

Suppleant
Lone Korsgaard
Holmegårdsvej 2
7752 Snedsted
Mobil: 21288095

Suppleant
Lea Nørby Nyby
Tøvlingvej 58
7752 Snedsted
Mobil: 29763434

Kasserer
Karin Kvejborg
Legårdsvej 16
7752 Snedsted
Tlf: 97933097 / 23363010
Mail: karinkvejborg@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter for Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings Hovedforening.

……………………………
Dirigent

Årets leder

Årets leder udpeges på den årlige generalforsamling i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening.

Det synlige bevis på hæderen er en vandrepokal – en jubilæumspokal, som Dagmo og N. Troelsgaard skænkede foreningen i forbindelse med 40 års jubilæet i 1971.

Lederpokalen har siden 1971 været tildelt

1971 Poul Bojer

1972 Tove Wang

1973 Poul Sørensen

1974 Børge Pedersen

1975 Karl Henning Jeppesen

1976 Henry Svankjær

1977 Chr. Yde

1978 Folmer Vestergaard

1979 Preben Jespersen

1980 Flemming Stüker

1981 Poul Erik Christensen

1982 Folmer Jeppesen

1983 Grethe Dahl

1984 Laurids Mortensen

1985 Preben Dahlgaard

1986 Thorkild Madsen

1987 Thomas Jacobsen

1988

1989

1990 Birthe Dreschler

1991 Poul E. Jespersen

1992

1993 Chr. Andersen

1994

1995 Leo Søgaard

1996 Birger Hansen

1997 Laila Kjær

1998 Leif R. Nielsen

1999 Esben Pilgaard

2000

2001 Flemming Søvndal Nielsen

2002 Flemming Søvndal Nielsen

2003 Lone Overgaard

2004 Christian Andersen

2005 Heine Madsen

2006 Margit Pedersen

2007 Steen Sørensen

2008 Dorthe Wiborg

2009 Heine Madsen

2010 Jan Bojesen

2011 Sonja Kjeldtoft

2012 Kristian Pilgaard

2013 Familien Lilleriis LArsen

2014 Hanne Søvndal

2015 Lone Korsgaard

2016 Morten Horsbøll

2017 Annemette Langballe

2018 Stine Rysgaard

2019 Tanja Møller Christensen

2020 Rikke Nielsen og Maya Robinson

2021 Majken Lilleriis

2022 Kristian Pilgaard

2023 Chris Andersen

2024

Samarbejdspartner event og aktiviteter

Hovedforeningen står i samarbejde med underforeningerne for en række events i løbet af året. Der er konstant udskiftning i arrangementerne, men herunder et udpluk af de seneste arrangementer

  • Julebal
  • Medhjælperfest
  • ThyRock

Har du forslag til nye aktiviteter, som SGIF kan kaste sig over, hører vi meget gerne fra dig.

SGIF Innovation

SGIF Innovation er en arbejdsgruppe under SGIF.
Gruppens formål er at facilitere innovation og nyskabelse i alle SGIFs foreninger.
Gruppen står til rådighed for alle foreninger, som har en idé de gerne vil arbejde videre med, men trænger til sparring og nye øjne på ideén.

I gruppen forsøger vi desuden at holde os lidt på forkant med nye idrætstrends. Hvis vi synes, noget lyder spændende prikker vi til den/de foreninger, vi mener det kan have relevans for.

 

Medlemmer af SGIF-Innovation

Formand
Hanne Søvndal
Engkærbro 28
7752 Snedsted
29913046
0310has@danskmetal.dk

Medlem
Helle Fuglsang
Søndergade 21
7752 Snedsted
60884825
hellsang@mailme.dk

Medlem
Kristian Pilgaard
Stenbjergvej 44
7752 Snedsted
24404581
kristianpil@hotmail.com

Skriv til os

28956151