Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening (SGIF) er en paraplyforening med ca. 900 medlemmer i 6 foreninger (senioridræt, badminton, kroket/petanque, fodbold, svømning og gymnastik) jf. sidestående organisationsplan.

SGIF er hjemmehørende i Snedsted (ca. 1200 indb.) i Thisted Kommune (ca. 43.000 indb.). I Snedsted skoledistrikt bor der ca. 3000 indbyggere.

Foreningens aktiviteter er centreret omkring Snedsted Hallen med idrætshal, minihal, svømmehal, motionscenter og mødelokaler. I bygningskomplekset er der desuden lokaler til klatreklub, fritids- og ungdomsklub, Snedsted Garden og Snedsted Fysioterapi (7ansatte). Udendørsarealerne omfatter 4 fodboldbaner, tennisbane, kroket-bane, 2 strandhåndboldbaner og multibane.

Befolkningstallet i byen er svagt stigende – i kommunen er tallet klart faldende, f.eks. falder antallet af skolesøgende børn med ca. 100 årligt. Der er fraflytning fra landsbysamfund omkring Snedsted.

SGIF – en forening i udvikling

 

SGIF vandt i 2012 DGI’s DM i foreningsudvikling på baggrund af en vision om at gøre udvikling til en tradition i foreningen.

I SGIF ønsker vi at kunne præsentere os som egnens mest attraktive forening og en forening i konstant udvikling.

Vi ønsker, at SGIF af det omkringliggende lokalsamfund opleves som en meget inkluderende forening, hvor alle er glade for at være med. Dette opnås kun med glade og engagerede medlemmer og frivillige.

Alt vort arbejde skal være gennemsyret af netop dette!

En del af det at være i udvikling er at være omstillingsparat, så vi hele tiden tilpasser vore tilbud efter de ønsker vore medlemmer eller potentielle medlemmer har.

I 2011 stiftede vi ”SGIF innovation – et team for synlighed, fællesskab og nye aktiviteter”. Teamets opgave er at hjælpe ledere, bestyrelser eller medlemmer, der har en idé, som de ikke ved, hvordan de skal komme videre med. Desuden forsøger teamet at plante ideer rundt om i foreningen.

I SGIF betragter vi det som meget vigtigt at få hele foreningen til at tage tanken om omstillingsparathed til sig. Det er vigtigt for os, at alle er med på vognen, og at alle er enige om at arbejde for de mål vi opstiller.

Skriv til os

28956151