SGIF blev stiftet i 1931, men billedet til højre, fra Lokalhistorisk Arkiv, dokumenterer, at der allerede i 1917 var idrætsaktiviteter i Snedsted.

Gymnastik i Snedsted 1917.

Bagerst fra venstre: Anna Knudsen, Inger Gisselbæk, ?, ?, ? HarKjær, Katrine ?, Kristine Uhrbrand, Ville Pejtersen, Krogsgaard.

I midten nederst lærer frk. Bredahl, ?, Krogsgaard, Niko Pejtersen.

Foto og oplysninger fra Annelis Uhrbrand Møller, Hundborgvej, 7700 Thisted

Snedsted Idrætsforening stiftes
Den 5. marts 1931 havde en kreds af sportsinteresserede mennesker indbudt til et møde på Missionshotellet i Snedsted for at få dannet en idrætsforening. Der var mødt ca. 30 og man vedtog at danne en forening. Den fik navnet Snedsted Idrætsforening og havde til formål at samle medlemmerne til idræt. Til den første bestyrelse valgtes: Alfred Hyldahl, Carl Emil Malle, And. Overgaard, Peter Nielsen og H. Nederby. Suppleanter: Hans Mikkelsen og Knud Nielsen. Revisorer: Mejerist Gundersen og Aksel Jensen.

Det første boldudvalg bestod af: Evald Thomsen, smed Nielsen, Aarup, og barber Pedersen. Som foreningens første formand valgtes skomager Peter Nielsen.

Foreningen indmeldte sig allerede samme år i april måned i Thisted Amts Boldspil Union. Sidst på sommeren deltog S.I.F.s 1. hold i kampene om Thylandsmesterskabet og blev nr. 3.

Samme sommer holdt foreningen sportsfest, der overværedes af 500 tilskuere.

I forhandlingsprotokollen er meget nøje optegnet de kampe, der blev spillet det første år. Det blev til 27 kampe, vundet 13, tabt 11 og spillet 3 uafgjort.

I 1936 fik man bygget et idrætshus af træ. I huset var der omklædningsrum til spillerne. Pengene kom ind ved en stor basar, hvor byens borgere havde skænket de fleste af gevinsterne. Basaren gav 1200 kr. i overskud. Den daværende bestyrelse var meget fremsynet, idet S.I.F. var en af de første landklubber, der havde klubhus.

I 1941 vedtog man at indmelde sig i J.B.U. og spillede fra fra turneringens begyndelse i den jyske B-række.

I 1944 påbegyndte kommunen en hårdt tiltrængt planering af pladsen mod, at skolerne fik lov til at bruge pladsen i skoletiden. Pladsen blev genindviet i 1946.

På et ret tidligt tidspunkt tog man håndbold med på programmet, og da det nye Idrætshus, som der senere skal fortælles om, var færdigt, tog man endnu en idrætsgren op, badminton. Til dette spil er hallen ideel. De unge badmintonspillere har allerede formået at skabe respekt om sig.

(fra Jubilæumsskriftet 1956)

Skriv til os

28956151