Etiks kodeks

– god opførsel på og uden for idrætsbanen

Tilmeld dig aktivitet og hold

SGIF har en række etiske kodels, som skal danne grundlag for at foreningen altid kan være stolt af alle personer i og omkring foreningen.

God opførsel for voksne idrætsudøvere

Respekt for modstanderne samt dommere og officials er nogle af de vigtige ting, du bør huske på idrætsbanen.

De fleste udøvere søger idrættens indbyggede værdier. Idrætten kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner udøvere, der søger idrættens positive værdier. God opførsel for voksne udøvere:

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag!
 3. Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
 4. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
 5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 6. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører!
 8. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!
 9. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer!
 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 11. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 12. Involvér dig ikke i dopingmisbrug!

God opførsel for børn

Idræt for børn skal være en fornøjelse og derfor kan nogle få retningslinjer for god opførsel være på sin plads.

God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at udøvere trives, at flest muligt ønsker at deltage, at udøvere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset udøverens alder, udvikling og behov, at udøveren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet. God opførsel for børn op til 15 år:

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
 3. Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere!
 4. Vis respekt over for alle udøvere, både medspillere og konkurrenter!
 5. Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!
 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!
 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere!
 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig!

God opførsel for forældre

Forældre spiller en vigtig rolle i børns idræt. Det er vigtigt at opmuntre børn til at opføre sig ordentlig – samtidig med at man selv gør det fra sidelinjen som tilskuer.

 1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!
 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke!
 3. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve sin idræt efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!
 4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence – ikke bare dine egne!
 5. Vær positiv både i modgang og medgang!
 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 8. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

God opførsel for trænere

Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god opførsel specielt vigtig.

Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner:

 1. Behandl alle udøvere individuelt og på hans/hendes præmisser!
 2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!
 3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 5. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
 6. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!
 7. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
 8. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!
 9. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 10. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler!
 12. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

God opførsel for ledere

Idrættens ledere har et stort ansvar. Også når det gælder god opførsel – både for andre og dem selv.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte:

 1. Værn om foreningen og dens værdier!
 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen!
 3. Behandl alle idrættens udøvere som ligeværdige – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne!
 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten!
 6. Løs uenigheder retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer!
 7. Vær opmærksom på og tag dit ansvar alvorligt!
 8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper!
 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser!

God opførsel for dommere og officials

Dommerne og officials spiller en nøglerolle i udviklingen af idrætten.

I hver eneste konkurrence skal dommeren sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode dommer:

 1. Vær upartisk!
 2. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder inden for din idræt!
 3. Prioriter udøverens sikkerhed og velfærd over alt andet!
 4. Vis respekt for udøvere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine beslutninger!
 5. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages!
 6. Søg kundskab og vær altid opdateret om din idræts udvikling!
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører!
 8. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

God medieetik

Medierne spiller en stigende rolle i foreningslivet. Det er derfor vigtigt at sikre at medierne anvendes korrekt og til størst mulig gavn for foreningen.

Medierne opdeles i forbindelse med det etiske kodeks i to grupper: 1) nyhedsmedier (aviser, TV og radio), og 2) foreningens hjemmeside og sociale medier.

God optræden i nyhedsmedierne:

 1. Optræd altid åben og ærlig!
 2. Vær som udgangspunkt aldrig afvisende overfor medierne
 3. Undlad enhver form for nedladende udtalelser om modstandere eller dommere!
 4. Undlad at svare på kontroversielle spørgsmål. Overlad opgaven til en leder fra foreningen – afdelingens formand eller hovedafdelingens formand!

God opførsel omkring foreningens hjemmeside og sociale medier som f.eks. facebook:

 1. Husk, at foreningens hjemmeside også er foreningens ansigt udadtil!
 2. Vær med til at sikre at foreningens hjemmeside og sociale medier er sobere og informative!
 3. Undlad enhver form for hånende eller nedladende tekster eller udtalelser på hjemmesiden og på sociale medier!
 4. Sørg for, at billeder på hjemmesiden og sociale medier ikke kan være stødende eller nedværdigende!
 5. Undgå nærbilleder af børn i let påklædning!
 6. Undgå for mange billeder af samme person!

Skriv til os

28956151